top of page
เครื่องรีดเสาแรค รีดเสาโอเมก้า รีดคานชั้นวาง เครื่องรีดขึ้นรูปชั้นวางสินค้า  แรค ชั้นวางสินค้า TMS Rollform.jpeg

เครื่องรีดขึ้นรูปชิ้นส่วน แรค ชั้นวางสินค้า

Roll forming Machine for Rack System

เครื่องรีดขึ้่นรูปโลหะแผ่นของ TMS Rollform สำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมผลิตชั้นวางสินค้า แรค ชั้นวางของในอุตสาหกรรม

อาทิ  เครื่องรีดขึ้นรูปเหล็กแผ่นสำหรับชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ เครื่องรีดชั้นวางของ เครื่องรีดแผ่นชั้นวางสินค้า เครื่องรีดเสาโอเมกา เครื่องรีดคาน เครื่องรีดกระดูกแผ่นชั้น เครื่องรีดสเตย์

เครื่องรีดขึ้นรูปสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมชั้นวางสินค้า แรค Long  Span Shelf ของ TMS Rollform ได้รับความไว้วางใจโดยผู้ผลิตแรค ชั้นวางสินค้า ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 

ชิ้นงาน โปรไฟล์ จากเครื่องรีดขึ้นรูปโลหะแผ่น เสาโอเมก้า อลูมิเนียมเคลือบสี

เสาโอเมกา

ภาพ Section งาน แรค ชั้นวางสินค้า 

bottom of page