top of page
เครื่องรีดขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์

เครื่องรีดขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์
(Rollforming Machine for Automobile  Industries)

เครื่องจักรของ TMS Rollform  ถูกใช้ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ชั้นนำของประเทศ สามารถผลิตชิ้นงานรีดขึ้นรูปโลหะแผ่นเพื่อเป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์   อาทิ ตัวถังรถกระบะ  รางขอบกระจกหน้าต่างรถยนต์  ชิ้นส่วนคานเสริมความแข็งแรงประตูรถยนต์   ขอบประตูรถยนต์   ขอบกระบะท้าย  ตัวถังรถยนต์  ฯลฯ 

สามารถรีดโลหะได้ทุกชนิด   อาทิ  เหล็กดำ เหล็กขาว เหล็กชุบสังกะสี เหล็กชุบอลูมิเนียม อลูมิเนียมสเตนเลส เหล็กเคลือบสี อลูมิเนียมเคลือบสี ฯลฯ

ตัวอย่างชิ้นงานรีดขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ภาพ Section ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

Profile Section for Automobil  Part Industry

bottom of page