top of page
รีดขึ้นรูปโลหะวัสดุก่อสร้างอาคาร TMS Rollform.jpg

Building Material
อุปกรณ์  และวัสดุก่อสร้าง

เครื่องรีดชิ้นส่วนโครงสร้างอาคาร และวัสดุก่อสร้าง

Machine for  Building Material Industries

TMS Rollform เรารับผลิตเครื่องรีดขึ้นรูปโลหะแผ่น สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และโครงสร้างอาคาร อาทิ ชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูป  แปหลังคา    วงกบประตูหน้าต่าง ไส้ในวงกบ UPVC ประตูม้วน โครงผนังเบา ชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูป

การรีดขึ้นรูปโลหะเพื่อผลิตชิ้นงานสำเร็จโดยเครื่องรีดขึ้่นรูปของ TMS Rollform สามารถออกแบบให้มีชุดใบมีตัดตามความยาว ชุดรีดลาย  ชุดเจาะรู อยู่ในไลน์การผลิตเดียวกันได้

โปรไฟล์ Section โครงสร้างอาคาร และวัสดุก่อสร้าง

bottom of page